Esityspaikka

Esityspaikka – näyttämön muotoja ja historiaa on tarkoitettu sekä oppikirjaksi että kansantajuiseksi lukemistoksi. Teoskokonaisuus painottuu länsimaisten näyttämömuotojen pääpiirteisiin esihistoriasta nykyaikaan. Pääosassa ovat esitystila ja -paikka sekä näyttämökäytännöt, jotka useimmissa historiakirjoissa ovat jääneet vähäiselle käsittelylle. disco.teak.fi/esityspaikka